Historisch Usquert

www.usquert.nl en www.usquert.net

Wierdendorp, in oude tijden aan zee, waar bevolking van visserij leefde en akkerbouwers kwelderland inpolderden tot akkerbouwland.

De van Usquert bekende welstand - begin 20e eeuw - is terug te zien in voornaam ogende villa´s, die in Usquert en omgeving in het oog springen. Berlage liet zich hierdoor inspireren bij zijn ontwerp van Usquert's gemeentehuis (1930).

Villa's en knechtenwoningen zijn
tot beschermd dorpsgezicht
aangewezen.

Vissersvloot maakte plaats voor recreatievaart in getijdehaven
Noordpolderzijl, uitwateringsplaats van overtollig polderwater en
geliefd bezoekoord met vermaard
eetcafé 't Zielhoes (zie Links).