Historisch Usquert

www.usquert.nl

Wierdendorp, in oude tijden aan zee, waar bevolking van visserij leefde en akkerbouwers door inpoldering van kwelderland akkerbouwland verwierven.

De van Usquert bekende welstand - begin 20e eeuw - is terug te zien in voornaam ogende villa´s, die in Usquert en omgeving in het oog springen. Berlage liet zich hierdoor inspireren bij zijn ontwerp van Usquert's gemeentehuis (1930).

Villa's en knechtenwoningen zijn tot beschermd dorpsgezicht aangewezen.

De vissersvloot is uitgeweken naar Lauwersoog en Eemshaven, de wad- en getijdehaven Noordpolderzijl functioneert als uitwaterings-
plaats van overtollig polderwater.