Usquert's ziekenhuis 1878

In 1878 laat B&W Usquert het dan op de begraafplaats staande lijkenhuisje slopen en herbouwen 'op het voorste land'.
De gemeentelijke opvatting leidt tot benaming Ziekenhuis, bestaande uit twee kamers, zolder
en voorzien van kachel.
Het was bestemd om met cholera besmette
dorpsbewoners en eraan overledenen buiten
de dorpskern te verzorgen.
Omstreeks 1900 nam de behoefte aan een
sterfhuis af, het vm ziekenhuis bleef aula.

Sedert 1996 maken gebouw en grond deel uit
van perceel vm Gem. Verzorgingsgesticht,
als berging en soms als expositieruimte.

In 2017 is het cholerahuisje tot gemeentelijk monument aangewezen en zal in 2020 verder
in oude staat en omgeving worden hersteld.

Gemeentelijk verzorgingsgesticht

In 1909 droegen B&W van Usquert architect Gerrit Nijhuis (Groningen 1860-1940)
op een 'armhuis' te ontwerpen, Gemeentelijk Verzorgingsgesticht genaamd,
grenzend aan de alg. begraafplaats. Bouwkosten: 7500 gulden.
Het bood onderdak aan max. 9 hulpbehoevenden en een beheerdersechtpaar.

Bewoners droegen naast werk buitenshuis, bij aan het gestichtsbestaan door werk in groenteakkers, aan kleinvee en onderhoud aan het huis.

* 50 er jaren: verbouw tot bejaardentehuis,
o.a. afscheid van plé's met tonnen, stof doorlatende plafonds en intrede bejaardenhuisregelgeving.

* 1968 gebouwvergroting aan achterzijde voor bewoning door vier personen.

* 1978 einde bejaardentehuisperiode.

* 1978 gebruik door Novo, dagbesteding met winkel voor gem. 20 verstandelijk beperkten, onder de naam: Sytselleheerd.

* 1992 voormalig Verzorgingsgesticht over in particuliere handen.

* 2004 tweede particuliere bewoners, tevens Bed & Breakfast.

* 2017 aanwijzing voorm. Verzorgingsgesticht tot gemeentelijk monument.

xxxx XXx